SERVEI D'URGÈNCIES
Temps aproximats d'espera
Nivells 4 i 5 (els menys greus)
L'ordre de visita s'estableix per criteri mèdic en funció de la gravetat, no per ordre d'arribada.
El orden de visita se establece por criterio médico en función de la gravedad, no por orden de llegada.

Cirurgia

Ginecologia i Obstetrícia

Medicina Interna

Traumatologia